Instal·lacions automàtiques per trasbalsos i neteja de barriques

Instal·lació automàtica de barriques

Instal·lació automàtica per al buidat, neteja i omplert de barriques de vi

Instal·lació automàtica de barriques

Instal·lació automàtica per al buidat, neteja i omplert de barriques de vi